Toimintasuunnitelma 2022

Superin Savonlinnan seudun

yksityissektorin ammattiosasto 516

 

JOHDANTO

Ammattiosasto toimii Superin yleistä toimintalinjaa noudattaen.

 

KOKOUKSET

Pidetään ammattiosaston sääntömääräiset syys- ja kevätkokoukset.

Pidetään hallituksen kokouksia aina tarvittaessa.

Ylimääräisiä jäsenkokouksia pidetään tarpeen mukaan.

 

EDUNVALVONTA

Ammattiosasto tukee ja neuvoo jäseniään ja työpaikkojen henkilöstöedustajia paikallisissa neuvotteluissa, työehtosopimusten määräysten valvonnassa ja muiden työsuhdeasioiden hoidossa sekä ammatillisen edunvalvonnan kysymyksissä. Jäsenistö valitsee syyskokouksessa ammattiosastolle neuvottelijat kaudelle 2022–2023.

Ammattiosasto tekee työtä superilaisten valitsemiseksi luottamusmiestehtäviin.

 

KOULUTUSTOIMINTA

Jäsenistö kouluttautuu poikkeusolojen puitteissa liiton järjestämiin koulutuksiin.

Ammattiosasto puitteissa järjestetään koulutusta tarpeen mukaan, sekä mahdollisesti yhteistyötä lähiseudun ammattiosastojen kanssa.

Ammatillista koulutusta käy kukin jäsen mahdollisuuksien ja omien tarpeiden mukaisesti.

 

TIEDOTUSTOIMINTA

Ammattiosaston toiminnasta tiedotetaan työpaikkojen ilmoitustaululla.

Kokouksista ilmoitetaan Itä-Savossa ja työpaikkojen ilmoitustaululla.

Hallituksen kokouksista ilmoitetaan sähköpostitse ja Whatsapp viestillä.

Kokouksista ja ajankohtaisista asioista tiedotetaan ammattiosaston internet- kotisivuilla ja ammattiosaston suljetussa Facebook-ryhmässä. Hallitus valitsee järjestäytymiskokouksessaan kotisivujen-päivittäjän.

 

NUORISOTOIMINTA

Yritetään aktivoida nuoret mukaan ammattiosaston toimintaan. Haetaan toimintarahaa opiskelija- ja nuorisotyöhön liitosta. Poikkeusolojen puitteissa.

 

SOSIAALINEN TOIMINTA

Huomionosoitukset jäsenille, jotka täyttävät 50 v. ja 60v. Uusille jäsenille lähetetään tervetuloa kortti.

 

SUHDETOIMINTA

Ammattiosasto perehtyy alueensa työpaikkoihin ja luo yhteyksiä muihin ammattiosastoihin sekä jäseniin saadakseen lisää yhdysjäseniä ja aktivoidakseen heitä mukaan ammattiosaston toimintaan. 

VIRKISTYSTOIMINTA

Järjestetään pikkujoulut ja suunnitellaan virkistystoimintaa, mikäli korona sallii. 

 

TALOUDELLINEN TOIMINTA

Taloudellinen toiminta perustuu pääasiassa liitolta saatuihin jäsenmaksupalautuksiin.

 

 

 

Ammattiosaston puolesta

 

Savonlinnassa 15.11.2022

 

puheenjohtaja  ja sihteeri